Welkom

Beste deelnemer.

Op deze pagina vindt u alle informatie die nodig kan zijn voor uw studie.

Deze pagina betreft twee delen:

  • Concrete informatie over uw opleiding. Hoe ziet uw rooster er uit? Uw studiegids? Hoe is uw opleiding opgebouwd? U heeft deze documenten regelmatig nodig.
  • Diverse documenten over uw opleiding die u waarschijnlijk niet direct nodig heeft voor uw studie. Dit is de formele kant van uw opleiding. Uw rechten en plichten. Het kan voorkomen dat u deze documenten nodig hebt. Neemt u wel goed kennis hiervan.

 

Concrete informatie over uw opleiding

Uw informatieblad.
Dit document geef u een korte samenvatting van alles wat uw studiebetreft: Informatieblad

Uw studiegids.

Dit document bevat alle concrete informatie over uw studie: Studiegids

Uw rooster.

Uw jaarrooster (wijzigingen voorbehouden)                               Basisrooster

Contactgegevens.

Volgt nog

 

 

Diverse documenten over uw opleiding

Uw deelnemersstatuut.
Alle rechten en plichten tezamen weergegeven: Deelnemersstatuut

Algemene voorwaarden:  Algemene voorwaarden

Privacy reglement: Privacyreglement

Beleid verzuim en voortijdig schoolverlaten: Verzuim en voortijdig schoolverlaten

 

Overige informatie is op verzoek in te zien,

zoals ons kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid en dergelijke.