Deelopleiding procesoperator

Als u niet de gehele opleiding, inclusief diploma, van procesoperator wilt volgen dan is een alternatief om het deelprogramma te volgen. In dat geval volgt u alle inhoudelijke vakken van de opleiding ( wat wij de basis van de opleiding noemen). Deze sluiten volleidg aan op de kerntaken en werkprocessen van de MBO opleiding. 
U bent niet verplicht examen te doen maar dat kan wel. Het voordeel daarvan is dat, als u op een later tijdstip besluit toch de volledige opleiding te willen volgen, u dan vrijstellingen kunt krijgen voor de behaalde vakken. Er zijn 2 deelopleidingen:

In alle gevallen is het geleerde direct toepasbaar op de werkvloer; de bedrijfssituatie en leersituatie vallen grotendeels samen. De theorie is ondersteunend aan het leerproces. Er wordt steeds uitgegaan van je eigen praktijkervaring waardoor het goed aansluit bij het dagelijks werk.

De deelopleiding kent een groepsomvang van minimaal 8 personen en maximaal 12 personen.