Toon Kloet

Visie, vernieuwend, verbindend. Ik werk reeds vele jaren met plezier, inzet en toewijding in en om het onderwijs, in vele innovatieve rollen, maar vooral als docent-manager-directeur-bestuurder. Daarbij heb ik een veelheid aan ervaringen in nagenoeg alle onderwijssectoren en onderwijsvormen verkregen. Zo zijn schoolfinanciën, fusietrajecten, accreditaties, ict, kwaliteitsbeleid, keuze en invoering van onderwijsmodellen, onderwijsontwikkeling, 'in control' brengen en houden van scholen en bedrijfsmatig werken zeer vertrouwde topics. Een groot netwerk en maatschappelijke betrokkenheid.

t.kloet AT ocn DOT works

www.toav.nl
www.toonkloet.nl