De opleiding Assistent Procestechniek 

Een erkende opleiding !

Deze opleiding is een erkende Crebo opleiding. Dit betekent dat de opleiding erkend is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en tot diplomering leidt. De opleiding kent naar keuze twee werkvormen: de “Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)” of “Derde leerweg/OVO”. De nominale studieduur is een jaar.

U wordt opgeleidt tot assistent procestechniek. De Assistent Procestechniek is werkzaam in zeer uiteenlopende sectoren binnen de industrie. Op plaatsen waar sprake is van eenvoudig of routinematig werk. Denkt u  aan revisiebedrijven, onderhoudsbedrijven, ziekenhuizen, de energiesector of de procesindustrie. Ongeacht de sector hebben assistenten gemeen dat ze meestal werken op (een) vaste locatie(s)  in een voorgestructureerde situatie. U wordt zodanig opgeleid dat u flexibel  inzetbaar bent.  De werkplek  varieert afhankelijk van de uit te voeren taak. U werkt alleen, samen met een collega of in een team. Afhankelijk van de beroepscontext komt u in aanraking met collegae en externe klanten of anderen, die bij het werk betrokken zijn.  Uw hoofdtaak is assisteren.

Uw opleiding is beschreven in een landelijk opgesteld kwalificatiedossier. Dat dossier bevat twee kerntaken, generieke onderdelen en een keuzevak. In een overzicht:

  • Kerntaak B1-K1                        U werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
  • Kerntaak P3-K1                        U assisteert bij het (deel) productieproces
  • Generieke onderdelen:            Nederlands,  rekenen, loopbaan & burgerschap       
  • Keuzevak, u kunt kiezen uit één van de volgende keuzeonderdelen: Digitale vaardigheden, rekenen in de beroepspraktijk, solliciteren, verrijking leervaardigheden, ondernemend gedrag of duurzaamheid in het beroep

De gehele aanpak en organisatie is er op gericht om volwassenen op een aantrekkelijke wijze de kans te bieden tot verdere ontwikkeling binnen de officiële MBO kwalificatiestructuur. De school heeft daarin een unieke positie. Het is een van de weinige  MBO instellingen van Nederland die zich uitsluitend richt op maatwerk- en in-company opleidingen voor organisaties in de techniek. De aanpak van de school biedt de mogelijkheid om de opleiding en het werk direct te verbinden. De opleidingen zijn sterk praktijkgericht, het gaat om lerend werken. Leren en loopbaanontwikkeling worden op deze manier vaak gekoppeld. Techniek-MBO maakt deel uit van Onderwijs Coöperatie Nederland u.a.

De opleiding is speciaal gemaakt voor volwassen die al in de beroepspraktijk werken of in de beroepspraktijk gaan werken. De vakken van de opleiding worden in de praktijk van het bedrijf toegepast en getoetst. Er wordt voor u en uw groep deelnemers een specifiek plan opgesteld voor de uitvoering van de praktijkopdrachten. Dit plan wordt toegespitst op de situatie van de deelnemers en op de situatie binnen het bedrijf. Wij leiden op voor bedrijven met die deskundige, breed-inzetbare technische medewerkers nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de verpakkingsindustrie, de metaal, de voedingsmiddelenindustrie of voor de de tank- en wasstraatbranche

Entree op de arbeidsmarkt

De opleiding kan dienen voor een (her)start op de Nederlandse arbeidsmarkt. Techniek-MBO biedt ook een verkort traject om een start op de arbeidsmarkt te maken én kennis te maken met het MBO en MBO-opleidingen.

Programma

Voor het exacte programma:

Kijk op onze informatiebrochure: Informatie over entree opleiding én neem contact met ons op:

     mail: info AT ocn DOT works           tel: 06-10551312      of via onze contactpagina: Contactpagina

Erkende opleiding

Deze opleiding leidt u op tot assistent op MBO niveau 1, zoals beschreven is in het landelijke kwalificatiedossier voor Entreeopleidingen (crebonummer: 23110,23192). De opleiding Assistent procestechniek is landelijk beschreven onder crebonummer 25256. Deze opleiding wordt nominaal in één jaar afgesloten met het MBO-1 diploma.