Beveiliger mbo-2: een erkende opleiding!

Techniek-MBO is een officieel door het Ministerie van OC&W erkende opleider voor MBO onderwijs en verzorgt in-company MBO opleidingen volgens de “Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)” en “Derde leerweg/OVO”.
Techniek-MBO maakt deel uit van Onderwijs Coöperatie Nederland.


De gehele aanpak en organisatie is er op gericht om volwassenen op een aantrekkelijke wijze de kans te bieden tot verdere ontwikkeling binnen de officiële MBO kwalificatiestructuur. De school heeft daarin een unieke positie. Het is een van de weinige  MBO instellingen van Nederland die zich uitsluitend richt op maatwerk- en in-company opleidingen voor organisaties in de beveiliging. 

De aanpak van de school biedt de mogelijkheid om de opleiding en het werk direct te verbinden. De opleidingen zijn sterk praktijkgericht; het gaat om lerend werken en werkend leren. Leren en loopbaanontwikkeling worden op deze manier vaak gekoppeld. 

De opleiding Beveiliger wordt in één jaar afgesloten met het MBO-2 diploma  (crebonummer 25407).

Er wordt voor een groep deelnemers altijd een maatwerkprogramma en rooster opgesteld. Dit plan wordt toegespitst op de situatie van de deelnemers en op de situatie binnen het bedrijf. Wij willen zorg dragen voor goedopgeleide, deskundige en breed-inzetbare beveiligers.

 

Programma

De opleiding Beveiliger is  een Basisberoepsopleiding op niveau 2. Er zijn vier hoofdonderdelen van de opleiding.
Dit zijn:

  • Beroepsspecifieke gedeelte, dat bestaat uit: Beroepstheorie en –vaardigheden
  • Beroepspraktijkvorming (BPV)
  • Generieke gedeelte (Nederlands 2F, rekenen 2F en loopbaan/burgerschap)
  • Keuzevakken

Het onderwijs vindt in zijn geheel plaats op de locatie van het bedrijf. Uw werknemer hoeft niet terug in de schoolbanken en maakt gebruik van zijn werkervaring in uw bedrijf. De deelnemer wordt begeleid door de docent, de praktijkbegeleider van Veiligheid-MBO en de praktijkopleider van uw bedrijf.

 

Het beroepsspecifieke gedeelte richt zich op alle aspecten van beveiligen. Denk aan het beveiligen van gebouwen, het uitvoeren van dienstverlenende taken, risicosignalering, het nemen van preventieve maatregelen, repressief optreden,  het verlenen van service- en hulp, het optreden bij incidenten, verdachten aanhouden, het optreden bij ongewenst gedrag, het uitvoeren van toegangs- en uitgangscontroles en surveillances.

 

Techniek-MBO

  • Onderwijs met resultaat: uw werknemers worden beter!!
  • Desgewenst advies over een leerroute richting diploma of deelcertificaat.

 

Alle onderdelen zijn ook los te volgen via onze Academy: http://www.onderwijscooperatie.works/ocn-academy

 

Inmiddels zijn de eerste studenten zeer succesvol afgestudeerd.